Nota legal

El domini: http://impals.cat és propietat de l'empresa IMPALS SL, amb el NIF B-17/017.351 Registre Mercantil de Registre mercantil de Girona, Tom 436, Llibre 0, Secció 8a, Foli 22, Full GI-8405, Inscripció 21a. El domicili de l'empresa és C/ Torre Mora, 2 17256 PLATJA DE PALS (Girona). També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el Tel. +34 - 972 636 040 o l'e-mail:info@impals.cat

Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de IMPALS SL.

Responsabilitat en els enllaços:

IMPALS SL inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. IMPALS SL no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.

Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de IMPALS SL amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a C/ Torre Mora, 2 17256 PLATJA DE PALS (Girona), Ref. Protecció de dades.